Agil projektmetode – SCRUM Master

Current Status
Not Enrolled
Price
DK 6995
Get Started

Når klassiske metoder ikke rækker

SCRUM  sikrer gennemsigtighed i kommunikationen og skaber et miljø med kollektiv ansvarlighed og løbende forbedringer. SCRUM metoden, som defineret i SBOK™ Guide, er struktureret på en sådan måde, at den understøtter produkt- og serviceudvikling i alle typer industrier og i alle typer projekter, uanset kompleksitet.

Formål

Verden er foranderlig, hvilket påvirker vores projekter og den måde som projekter ledes. Derfor kan traditionelle projektledelsesværktøjer komme til kort, når det gælder projekter, som har mange ændringer. Derfor kan der være et behov for mere agile metoder, som løbende tilpasser projektets målsætninger, således de følger forandringerne i de omgivende faktorer. Agile metoder indebærer en trinvis, iterativ tilgang til projekterne og lader projektet diktere sine egne parametre så meget som muligt.

Målgruppe

Agil projektledelse kan anvendes på tværs af brancher og i alle typer projekter.   Og er du projektdeltager eller projektleder eller på anden måde i berøring med projekter, så er dette kursus for dig.

Som SCRUM Master Certified (SMC®) har du et praktisk kendskab til  SCRUM,  der ruster dig til at guide og implementere  SCRUM projekter i et SCRUM  miljø.

Kursusforløb

Forløbet afholdes som e-learning, hvor teorien omsættes til praksis. E-learningen indeholder videoer, slides, cases, og quizzer, som sikrer en god og effektiv læring. Når deltageren er klar til eksamen, afholdes eksamen virtuelt under overvågning af vores eksamensudbyder.

Eksamen

Formålet med eksamen er at bekræfte, at ansøgerne har opnået tilstrækkelig forståelse af, hvordan anvendelsen af  SCRUM rammer og praksis til projekter og at skræddersy  SCRUM i et bestemt scenario. Eksamen afholdes virtuelt med:

  • 100 spørgsmål pr. eksamen
  • Ingen negative mærker for forkerte svar
  • 120 minutters varighed
  • Proctored online eksamen

Indhold

SCRUM  Master Certified er baseret på SBOK®  Guide, som omfatter følgende:

Principper: De seks principper for empirisk proceskontrol, selvorganisering, samarbejde, værdibaseret prioritering, tidsboksning og iterativ udvikling danner grundlaget for SCRUM.

Aspekter: De fem aspekter af organisation, forretningsberettigelse, kvalitet, forandring og risiko bør overvejes for alle Scrum-projekter.

Processer: Nitten processer foreslås til at levere et Scrum-projekt fra Indledning til udgivelse. Selv om sbok-® præsenteres som en vejledning,® er den en omfattende og veldefineret ressource med detaljeret indsigt i implementering af SCRUM-projekter  SCRUM i ethvert miljø.

Prisen indeholder:

  • E-learning med videoer, quizzer, tests
  • Kursusmaterialer, inkl. slides, noter, øvelser og cases
  • Hjemmeopgaver og vejledning
  • Eksamen som SCRUM Master Certified   
  • Adgang til en SCRUM træner, der kan vejlede og guide dig i dine agile projekter             

Konsulent

Underviser på uddannelsen er Jacob Jacobsen, som er stifter og ejer af selskabet Flecta Consulting, som tilbyder uddannelse og certificering inden for projektledelse.