PRINCE2® Foundation

Current Status
Not Enrolled
Price
DKK 6995
Get Started

PRINCE2 er en projektledelsesmetode for enhver organisation, som ønsker øget produktivitet og effektive forretningsmæssige resultater. PRINCE2 anvendes af et meget stort antal organisationer, private som offentlige, i mere end 150 lande, og anvendelsen er fortsat stigende. PRINCE2 er anerkendt som den førende projektledelsesmetode, og antallet af personer, som bliver uddannet i PRINCE2, stiger ca. 100.000 om året.

PRINCE2 Foundation giver dig et overblik og en grundlæggende forståelse af metoden og dens mulige anvendelse. Kurset omfatter en introduktion og gennemgang af de vigtigste elementer, herunder:

  • Grundlæggende projektmodel , principperne, temaerne og processerne
  • Organisation – projektorganiseringen, rollerne og ansvaret
  • Business Case – udarbejdelse og vedligeholdelse
  • Kvalitet – planlægning og kontrol
  • Planer – produktfokus, nedbrydning og flow
  • Risiko – planlægning, styring og handling
  • Fremdrift – tolerancer, afvigelsesstyring og faseopdeling
  • Ændringer – konfigurationsstyring, emnehåndtering og baseline
  • Processer – vejen fra projektets start til mål

Målgruppe

Projektdeltagere samt nye og øvede projektledere, der ønsker indsigt i PRINCE2-metoden.

Udbytte

Du opnår en grundlæggende og bred forståelse af metoden og dens praktiske anvendelse i et projektarbejdet, og du vil kunne deltage på alle niveauer i et projektarbejde PRINCE2. Ved bestået eksamen opnås internationalt anerkendt certificering som ”PRINCE2 Foundation” i en af verdens mest udbredte projektmetoder.

Forberedelse

Du skal forvente at bruge ca. 30 timers forberedelse til læsning af manual, gennemgang af e-learning samt løsning af opgaver og testeksamen.

Certificering

Kurset afsluttes med en 1 times multiple choice eksamen med 60 spørgsmål, hvor du skal have 33 rigtige svar for at bestå eksamen. – Der må ikke anvendes hjælpemidler – (Closed book).

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.